loader image
logo efektywnie eu

Praktyczny Doradca Energetyczny
mgr inż. bud. Dominika Szklarz

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DO SPRZEDAŻY, NAJMU I ODBIORU

Czym są świadectwa energetyczne/ certyfikaty energetyczne?

Świadectwo (certyfikat) energetyczny to dokument mówiący o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu. Wielkość tą opisuje wskaźnik EP widoczny na pierwszej stornie świadectwa, tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w [kWh/m2/rok]).

Informuje on o obliczeniowej ilości energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, przeliczonej na energię pierwotną i odniesionej do jednostki powierzchni naszego budynku.

Oprócz wskaźnika EP (energia pierwotna) na świadectwie znajdują się także dwa inne wskaźniki:

 • EK (energia końcowa) – współczynnik określający obliczeniową ilość energii końcowej potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych z rodzajem paliwa oraz strat przy wytworzeniu i przesyle energii 
 • EU (energia użytkowa) – współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebną do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych z rodzajem paliwa oraz strat przy wytworzeniu i przesyle energii oraz przez uwzględnieniem sprawności systemu instalacyjnego 
wykres

W świadectwie energetycznym oceniane jest zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, a nie faktyczne zużycie energii, które może zmieniać się w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Informacje zawarte w świadectwie energetycznym trafiają do Centralnej Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku i na tej stronie jest również rejestr osób uprawionych. 

Świadectwo energetyczne – na ile lat jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej będą – tak jak do tej pory – wydawane na 10 lat. Swoją ważność zachowają świadectwa wystawione przed wejściem w życie nowych przepisów – będą one obowiązywać nadal, przez 10 lat od momentu ich wystawienia

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego DOTYCZY budynków i lokali:

 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowany;
 • do odbioru nowych domów jednorodzinnych 
 • przebudowywanych lub remontowanych – jeżeli zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna:
  • po termomodernizacji
  • wymianie źródła ciepła
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • instalacji klimatyzacji,
 • dla których upłynął termin ważności świadectwa (ponad 10 lat);
 • dofinansowanych pomp ciepła z programu Moje ciepło.

Które budynki  są zwolnione z obowiązku certyfikacji energetycznej:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używane jako sakralne  miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok.
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Jakie informacje należy umieszczać w ogłoszeniu o sprzedaży i wynajmie ze świadectwa energetycznego?

Osoba, której przysługuje prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie czyli np. pośrednicy nieruchomości mają obowiązek podać w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej zbycia lub najmu budynku lub jego części takie dane:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU kWh/m2/rok.;
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania energię końcową EK kWh/m2/rok.;
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania energię nieodnawialną energię pierwotną EP kWh/m2/rok.;
 • udział odnawialnych źródeł energii  U oze %
 • jednostkową wielkość emisji CO2 czyli ECO2   t CO2/(m 2∙rok)
wykres

Jakie są kary za brak świadectwa energetycznego? 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane ma ona wynieść kilka tysięcy złotych  (nie ma górnej granicy). Dotychczas kara za brak świadectwa energetycznego wynosiła 10 tys. zł.

O mnie

woman architect

Z wykształcenia jestem   Magistrem Inżynierem Politechniki Wrocławskiej Budownictwa Lądowego i Wodnego i Certyfikatorem Energetycznym z Uprawnieniami

 • Od 2011 roku  czynnym praktykiem, wykonawcą licznych certyfikatów, audytów, doradztwa energetycznego oraz ekspertyz termowizyjnych.
 • Między innymi nadzorowałam i wykonywałam doradztwo energetyczne w ramach programów:
 •  „Pozytywna Energia na Dolnym Śląsku” dla 50 zakładów przemysłowych i produkcyjnych o profilu metalurgicznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, galwanotechnicznym, piekarniczo – cukierniczym,
 •  „Pozytywna Energia w łódzkim” dla 50 firm o profilu: tekstylno- odzieżowym, hotelarskim (HoRaCe), logistyczno-transportowym, przemysłowo- produkcyjnym, budowlanym.
 • Na Fali Podkarpackiej Energii” dla zakładów przemysłowych i produkcyjnych 
 • Audytor Zrzeszenia Energetycznego nr  2056
 • Nr uprawnień do sporządzania świadectw energetycznych 9569 MTBiGM/ŚE/2793/2012

Współpracuję z grupą Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wywodzących się z wielu branż, ze zróżnicowanym specjalistycznym wykształceniem. To co nas łączy to profesjonalizm, kreatywność i  ukierunkowanie na cele. Realizując powierzone nam zadania, dążymy do wspólnego sukcesu i jak najwyższego poziomu satysfakcji naszych Klientów.  

Cennik

Koszt świadectwa energetycznego zależy od wielkości lokalu i budynku, istnienia dokumentacji technicznej – dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Podane ceny obejmują prace związane z wykonaniem niezbędnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej, oraz przygotowanie świadectwa energetycznego  zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku dokumentacji technicznej do ceny świadectwa należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji budynku lub lokalu.

lokal mieszkalny

LOKAL MIESZKALNY

300 zł Netto

369 zł Brutto

lokal mieszkalny

DOM JEDNORODZINNY

450 zł Netto

553,50 zł Brutto

lokal mieszkalny

DOM WIELORODZINNY

1200 zł Netto

1476 zł Brutto

lokal mieszkalny

BUDYNEK NIESTANDARDOWY

WYCENA INDYWIDUALNA

Cena netto

Cena brutto

NASZE ATUTY

Konkurencyjna cena

}

Krótki termin realizacji (do 3 dni roboczych)

Rabaty przy dłużej współpracy

Doradztwo w cenie

Z

Wiedza i Doświadczenie

NAPISZ

WYŚLIJ FORMULARZ

ZADZWOŃ

Skontaktuj się z nami

[email protected]

Dominika Szklarz

Telefon: 793 204 597

Adres: ul. Granitowa 141 

52-235 Wrocław

Dane firmy:

Dominika Szklarz Efektywniej

NIP: 9151697765

GRANITOWA 141

52-235 Wrocław

Telefon czynny w godzinach:

Poniedziałek – piątek:
08:00 – 18:00

Sobota:
10:00 – 15:00